Archive for the ‘fakty’ Category

Handel dawniej

W najstarszych społecznościach handel miał postać bezgotówkowej wymiany towarów i usług. W tej prostej formie możliwości handlu są wyjątkowo ograniczone, a warunkiem funkcjonowania tego systemu jest tzw. równoczesne zapotrzebowanie. Oznacza to, że na przykład osoba pragnąca wymienić ziemniaki na skórę zwierzęcia musi znaleźć kogoś, kto będzie chciał wymienić skóry na ziemniaki. Z handlem wymiennym wiąże się także problem oszacowania wartości poszczególnych towarów i usług; trudno bowiem określić ile ziemniaków należy oddać za jedną skórę zwierzęcą. Tego rodzaju problemy narastały w miarę rozwoju gospodarki i poszerzania oferty towarów i usług będących przedmiotem wymiany. Rozwiązaniem było wprowadzenie pieniędzy, które stały się popularnym środkiem płatniczym i sposobem szacowania wartości towarów. Dzięki temu nastąpił rozwój i upowszechnienie handlu.
Dążenie do poprawy standardu życia sprzyjało rozszerzaniu kontaktów handlowych, które stopniowo zaczęły wykraczać poza granice lokalnych społeczności i obejmować swym zasięgiem coraz większe obszary. Ludzie zaczęli sprowadzać towary, których nie potrafili, lub nie chcieli sami produkować, z sąsiednich regionów i państw. W zamian sprzedawali towary własnej produkcji. Niezwykle dynamiczny rozwój handlu międzynarodowego datuje się od czasów drugiej wojny światowej (1939-45), a jego znaczenie dla światowej gospodarki stale rośnie. Częściowo jest to spowodowane wzrostem zamożności w krajach rozwiniętych, ale także rozwijających się. Poza tym niezwykły postęp techniczny umożliwia szybszy, tańszy i bardziej wydajny transport towarów. Najważniejszym czynnikiem powodującym ożywienie międzynarodowej wymiany handlowej była decyzja wielu państw o zniesieniu taryf celnych i innych barier w handlu. Po wojnie powołano do życia szereg organizacji międzynarodowych, których celem było zniesienie ograniczeń w handlu i stworzenie rynku globalnego. Należy tu wymienić m.in. Międzynarodowy Fundusz Walutowy (IMF) oraz Układ Ogólny w Sprawie Taryf Celnych i Handlu (GATT).

Merkantylizm

Na przestrzeni wieków powstało wiele różnych teorii traktujących o najbardziej opłacalnych wariantach funkcjonowania na rynku międzynarodowym. W XVII wieku uważano, że korzystniejszą sytuacją dla kraju jest przewaga eksportu nad importem. Pieniądze napływające do kraju zasilają bowiem skarb rezerwami srebra oraz złota i wpływają na wzrost zamożności państwa. Koncepcja ta znana jest jako merkantylizm. Popularność tej teorii powodowała, że w polityce handlowej często stosowano elementy protekcjonizmu państwowego. Celem było stworzenie takiej sytuacji na rynku, w której eksport przewyższałby import, co oznaczało, że wprowadzano zakazy przywozu pewnych towarów, lub nakładano niezmiernie wysokie podatki na towary importowane.
W późniejszym okresie ekonomiści stali na stanowisku, że nie powinno być ograniczeń w handlu pomiędzy państwami specjalizującymi się w produkcji pewnych towarów i osiągającymi względnie wysoką wydajność produkcji w tym zakresie. Kraj osiąga względne korzyści z produkcji, jeżeli koszty produkcji danego towaru są niższe w stosunku do kosztów produkcji innych towarów produkowanych taniej w innych państwach. Jeżeli jakiś kraj specjalizuje się w produkcji określonego towaru, który następnie sprzedaje uzyskując w zamian artykuły, których produkcja nie jest dla niego korzystna, to korzyść odnoszą wszyscy kontrahenci. Niektóre kraje uzyskują nad innymi przewagę w produkcji określonych towarów. Jedną z przyczyn mogą być na przykład zasoby bogactw
naturalnych, takich jak metale szlachetne czy złoża węgla lub ropy naftowej, które nie występują w innych krajach. Klimat może być czynnikiem sprzyjającym uprawie pewnych gatunków zbóż. Dany kraj może też na przykład dysponować siłą roboczą posiadającą szczególne kwalifikacje w określonej dziedzinie lub tańszą siłą roboczą, tj. gorzej wynagradzaną, niż w innych państwach, co pozwala na produkcję pewnych towarów po zmniejszonych kosztach.

Za i przeciw

Zgodnie z teorią względnych korzyści wszystkie kraje powinny pozwolić na funkcjonowanie całkowicie wolnego rynku. Tylko poprzez specjalizację i wymianę na wolnym, nie poddanym żadnym ograniczeniom rynku, partnerzy handlowi odniosą w dłuższym czasie korzyści.
Zwolennicy protekcjonizmu dowodzą, że ochrona rynku krajowego i ograniczenie importu prowadzi do ożywienia gospodarki, bo rodzimi producenci inwestują w produkcję towarów, które w innym przypadku byłyby sprowadzone. W ten sposób tworzą oni nowe miejsca pracy, co z kolei zasila kasę państwa wpływami z podatków.
Najczęściej wysuwanym przez zwolenników protekcjonizmu argumentem jest konieczność ochrony rynku przed tanimi towarami importowanymi. Załóżmy, że jakiś przedsiębiorca w Polsce produkuje i sprzedaje samochody na rynku krajowym, ale nie jest w stanie konkurować z tańszymi samochodami sprowadzanymi z Niemiec. Zgodnie z regułami wolnego handlu powinien on przestawić produkcję na dziedzinę, w której dysponowałby przewagą. Stosunkowo tania siła robocza byłaby lepiej wykorzystana w branży wymagającej zatrudnienia dużej liczby pracowników, na przykład w przemyśle odzieżowym. Wymiana handlowa obejmująca wymienione artykuły byłaby wówczas korzystna dla konsumentów w obu krajach -Polacy mogliby kupować tańsze niemieckie samochody, a Niemcy tańszą odzież z Polski. O ile w kategoriach czysto ekonomicznych tego rodzaju polityka wydaje się być uzasadniona, sami politycy i ich wyborcy patrzą na problem z innego punktu widzenia i stosują bardziej pragmatyczne kryteria oceny. Poza tym, nie rozpatrują problemów ekonomicznych w tak długich odcinkach czasowych. Jeżeli tańsze niemieckie samochody wejdą na rynek, polski producent będzie zmuszony do zamknięcia zakładu, a przestawienie produkcji nie jest łatwe i żaden zakład nie może nagle zmienić linii produkcyjnej. Nie można tak po prostu przestawić produkcji samochodów na produkcję odzieży – trzeba by wówczas wyprzedać maszyny i zamknąć zakład. Następny problem to kwalifikacje pracowników, którzy nie zdobywają swych umiejętności z dnia na dzień. Redukcja zatrudnienia ma także wydźwięk polityczny. Rząd może zadecydować, że lepiej będzie prowadzić politykę protekcjonizmu i chronić rynek przed napływem tańszych samochodów z Niemiec.

Metody ochrony rynku

Najbardziej popularnym sposobem ochrony rynku są taryfy i opłaty celne, tj. podatki nakładane na towary importowane i – znacznie rzadziej – towary eksportowane. Każdy kraj stosuje taryfy celne w odniesieniu do niektórych towarów importowanych. Oznacza to, że importer musi wpłacić do kasy skarbu państwa sumę odpowiadającą części ceny wyjściowej artykułu. W efekcie cena artykułu importowanego na rynku wzrasta i jest on mniej atrakcyjny dla konsumentów. Przykładowo, ustalone na odpowiednio wysokim poziomie taryfy celne na samochody sprowadzane z Niemiec powodowałyby, że cena samochodu importowanego byłaby znacznie wyższa od ceny pojazdów produkowanych w kraju, co umożliwiałoby producentowi polskiemu utrzymanie się na rynku. Taryfy celne na towary importowane są korzystne dla rodzimych producentów, ponieważ przy utrzymaniu stosunkowo wysokich cen, wzrastają wówczas obroty handlowe firm.
W niektórych państwach stosuje się także taryfy celne w odniesieniu do towarów eksportowanych. W Brazylii, na przykład, jednym ze sposobów zwiększenia dochodów państwa jest podatek od eksportu kawy.
Formą protekcjonizmu państwowego są kontyngenty na pewne towary, ściśle określające ilość towaru, który można sprowadzić do kraju w określonym czasie. Przykładowo, rząd danego państwa może wprowadzić ograniczenia w zakresie importu sprzętu komputerowego, ustalając górną granicę na 10 tysięcy sztuk rocznie. Wpłynie to na ograniczenie podaży towaru na rynku, co z kolei przyczyni się do podwyższenia jego ceny. Sytuacja ta korzystna jest dla rodzimych producentów, którzy mogą sprzedać więcej sprzętu i po wyższej cenie. Poza tym istnieją także ograniczenia handlu nie związane z taryfami, a wynikające z przyjętych regulacji i przepisów, co do jakości i bezpieczeństwa danego produktu. Bardzo surowe przepisy odnośnie bezpieczeństwa zabawek dla dzieci utrudniają tani import tego towaru. Państwo może też wprowadzić przepisy utrudniające uzyskanie licencji na import pewnych towarów.

Ochrona

Wielu ekonomistów jest zdania, że w wyniku wprowadzenia wysokich taryf doszło w latach 30. jedynie do zaostrzenia sytuacji i wystąpienia kryzysu także w innych państwach. Zamknięcie rynków zagranicznych dla towarów importowanych zaowocowało zmniejszeniem popytu i zmusiło wielu zagranicznych producentów do wycofania się z rynku oraz do masowych zwolnień. Tego rodzaju polityka prowadziła z kolei do działań odwetowych ze strony innych państw, które również nakładały taryfy celne na towary importowane. W latach 30. wysokie taryfy celne ustalone przez USA doprowadziły do uruchomienia tzw. taryf odwetowych niemal na całym świecie. Handel międzynarodowy wówczas zamarł. Stosowane współcześnie taryfy i ograniczenia niejednokrotnie również mają charakter cła odwetowego. Gdy w 1999 r. kraje
Unii Europejskiej zakazały sprowadzania wołowiny z USA ze względu na podwyższony poziom sterydów w mięsie, Stany Zjednoczone odpowiedziały wprowadzeniem ograniczeń w zakresie importu towarów z państw Unii.
Zwolennicy protekcjonizmu twierdzą, że firmy rodzime nie są w stanie konkurować z zagraniczną tanią siłą roboczą. W ostatnich latach przedstawiciele przemysłu tekstylnego i odzieżowego w krajach Zachodu odwoływali się do takiego uzasadnienia stojąc w obliczu konkurencji tanich towarów z państw azjatyckich, gdzie pensje pracowników stanowią jedynie niewielki procent zarobków europejskich i amerykańskich.

serwis finansowy art fakty cena panstwowa interwencja ryzyko i jego ocena ubezpieczenia na zycie kontrola k 2 art fakty k 2 handel dawniej merkantylizm za i przeciw metody ochrony rynku ochrona k 3 art fakty k 3 przemysl rozwijajacy sie smieciarze tasma na podeszwach internet jako sposob na zakupy dobry sklep internetowy k 4 art fakty k 4 zakladanie sklepu internetowego zarobki sklepow internetowych w jaki sposob mozemy w istocie sie wzbogacic mlodzi wyksztalceni bezrobotni oplacalnosc biznesu k 5 art fakty k 5 biznes dla osob wykluczonych spolecznie ekonomia zatrudniania sztuka robienia biznesu szkoly biznesu wybor kadry kierowniczej firmy k 6 art fakty k 6 grupy strategiczne grupy strategiczne a bariery mobilnosci bariery wejscia bariery mobilnosci zmiany barier mobilnosci k 7 art fakty k 7 bariery mobilnosci a tworzenie sie grup biznes plan najwazniejszy na poczatku kim sa liderzy biznesu finansowe abecadlo po co komu ekonomisci k 8 art fakty k 8 budzet domowy mini gospodarka we wlasnym domu akcje udzialy w firmach w rekach inwestorow konta bankowe jak wybrac najlepsze finanse czy swiat istnieje dzieki nim oferta pozyczek i kredytow k 9 art fakty k 9 pozyczka jedynym rozwiazaniem wplyw ubezpieczen na poczucie bezpieczenstwa wplyw ubezpieczen na zycie rodzinne ubezpieczenia rodzinne ubezpiecz swoja rodzine k 10 art fakty k 10 bezpieczenstwo bliskich czas ubezpieczyc najblizszych w trosce o bezpieczenstwo najblizszych gwarancja bezpieczenstwa najblizszych ubezpieczenia a zycie rodzinne k 11 art fakty k 11 poczucie bezpieczenstwa a ubezpieczenie otwarte konto oszczednosciowe czy wlasna lokata lokata konta konto oszczednosciowe jak zarzadzac pieniedzmi aby nie miec straty zakladanie samodzielnego konta dla dziecka k 12 art fakty k 12 znalezienie indywidualnego konta dla potomka programy przydatne w biznesie strony ze zleceniami analiza gdzie sie promowac k 13 art fakty k 13 ulotki firmowe konto w banku ksiegowosc biznes internetowy szeroka specjalizacja vs waska k 14 art fakty k 14 nazwa firmy teczki ofertowe ubezpieczenie na zycie zdobywanie lokalnego klienta szkolenia k 15 art fakty k 15 idealni pracownicy dom maklerski ksiegowosc komputerowa aromatyczny marketing system b2b k 16 art fakty k 16 promocja innowacyjnych projektow feng shui w biznesie spirala zadluzenia materialy budowlane a zwrot vat doradztwo personalne k 17 art fakty k 17 praca za granica nowy samochod i piekny dom bank i jego klient ciekawe opcje kredytowe kredyt hipoteczny k 18 art fakty k 18 akcje na gieldzie kapital finansowy sposob na bezrobocie praca idealna bezrobocie k 19 art fakty k 19 swoj wlasny biznes finanse domowe ofe pomysl na biznes trudna branza k 20 art fakty k 20 zrodla informacji finansowych inwestycje dotacje unijne prowadzenie firmy chwytliwy kierunek studiow